Духовна енергија природе Ориша заједнице

 

Јануар

26.1. од 17х Аџе фестивал  у Гробљима, организација и вођство – студенти Ифа  IV. група, ДДД

 

Фебруар

28.2. од 17х Осе Ашаби у Гробљима, тема је ориша Дада, биће изведено даровање за Ашаби и Дада, води Јасмина, ДД

 

Март

20.3. од 18х у Гробљима – јавно предавање Баба Кинг на тему: Транс и медитација у ориша-филозофији + плес ДД

23.3. од 15х Огун фестивал у Орешју, благослов аутомобила, челичних коњића… ДДД

30.3. од 9х у Подчетртку – Ориша Екун и Баоба до 18х, примерено за све, ДДД

31.3. од 9х у Подчетртку – Ориша Лакијена и Ија, примерено за све, ДДД

 

Април

20.4. Осе у Орешју од 16х – Акогун Фестивал, води Ловро, ДДД

 

Мај

24, 25, 26. Фестивал радости за децу, децу по срцу и одрасле  –  у Месном музеју Љубљана, ДД

 

Јун

21.6. курс о оришама Ајан и Ејо, од 9х у Подчетртку, примерено за све, ДДД

22.6. од 15х Омолу фестивал  у Орешју, ДДД

23.6. од 11х Ешу и Ифа фестивал у Орешју, ДДД

28.6. од 20х Ироко ритуал у Подчетртку, ДД

29.6. курс о оришама Оно и Олумо, од 9х у Подчетртку, ДДД

30.6. курс о оришама Олуодо и Игба – Нла, од 9х у Подчетртку, ДДД

 

Јули

20.7. Оке фестивал на Вогелу од 10х окупљање 9.30x, води Матеја, ДДД

 

Август

19.8. Ошун Фестивал у Бесници при Крању, води Матјаж, ДДД

 

Септембар

21.9. у Орешју Осе  – тема: ориша Оба, води Јања, ДД

 

Октобар

10.10. од 18х у Гробљима јавно предавање на тему: Прехрана, телесна активност – за духовност у Ориша филозофији, по заврштеку – плес , ДД

18.10. Курс »Поглед ориша филозофије на  неw аге теме«, као што су: 'љубавни односи без шематизације, 'душа близанаца', 'створени једно за друго',  'да ли и биљке осећају?', од 9х у Подчетртку,  ДД

19.10. Курс о оришама Вока Вока и Аина, од 9х у Подчетртку, ДДД

20.10. Курс о оришама  Абирангун и Јебода, од 9х у Подчетртку, ДДД

 

Новембар

1.11. од 18х у Гробљима Фестивал Ориша предака ДДД

 

Децембар

1.12. од 15х Фестивал ориша живота у Гробљима, ДДД

За све догађаје, предавања, фестивале – пријаве прима Барбара Вртачник, асистенткиња и координаторка Духовне заједнице Ориша – енергија природе. Њен телефон је 031 755 639, а е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Легенда ознака:

ДД – добровољна донација – било ког износа

ДДД – добровољна договорена донација, која износи:

-        за течаје 75 ЕУР за инициране учеснике, 85 ЕУР за неинициране учеснике

-        за фестивале – целодневни – 6–8 сати 45 ЕУР чланови, 50 ЕУР не-чланови, деца до 12 година су наши гости, чланови породице који живе на истој адреси, по 5 ЕУР, краћи фестивали или осеји – 25 ЕУР чланови, 30 ЕУР не-чланови, деца до 12 година су наши гости, чланови породице који живе на истој адреси, по 5 ЕУР.

 

Добровољна договорена донација се уплаћује на рачун Заједнице најмање недељу дана пре најављеног догађаја, јер није намењена Заједници, већ реализацији догађаја, зато тај новац требамо раније, да би послужили својој сврси.

Подаци: Духовна скупност Ориш – енергиј нараве, Тршка цеста 91, 3254 Подчетртек

Рачун: СИ56 1010 0004 3784 534, сврха: x догађај (нпр. Ешу и Ифа фестивал)

Адресе локација:

-        У Гробљима, КД Гробље при Биотехничком факултету

-        У Орешју, Бизељска вас 20б

 

 

 

 

Maj

23.5. Ose u Orešju, Bizeljska vas 20b, od 14-17h – Ogun, Šangop, Aremo, Oja, Eva, Ina: Akogun in Šango v živo: Festival vodi Lovro, DDD

 

Maj

31 maj. 1. i 2. junij -  Festival radosti za decu, decu po srcu i odrasle  –  u Mesnom muzeju Ljubljana, DD

 

Jun

21.6. kurs o orišama Ajan i Ejo, od 9h u Podčetrtku, primereno za sve, DDD

22.6. od 15h Omolu festival  u Orešju, DDD

23.6. od 11h Ešu i Ifa festival u Orešju, DDD

28.6. od 20h Iroko ritual u Podčetrtku, DD

29.6. kurs o orišama Ono i Olumo, od 9h u Podčetrtku, DDD

30.6. kurs o orišama Oluodo i Igba – Nla, od 9h u Podčetrtku, DDD

 

Juli

20.7. Oke festival na Vogelu od 10h, okupljanje u 9.30, vodi Mateja, DDD

 

Avgust

17.8. Ošun Festival u Besnici pri Kranju, vodi Matjaž, DDD

 

Septembar

21.9. u Orešju Ose  – tema: oriša Oba, vodi Janja, DD

 

Oktobar

10.10. od 18h u Grobljima javno predavanje na temu: Prehrana, telesna aktivnost – za duhovnost u Oriša filozofiji, po završteku – ples , DD

18.10. Kurs »Pogled oriša filozofije na  new age teme«, kao što su: 'ljubavni odnosi bez šematizacije, 'duša blizanaca', 'stvoreni jedno za drugo',  'da li i biljke osećaju?', od 9h u Podčetrtku,  DD

19.10. Kurs o orišama Woka woka i Aina, od 9h u Podčetrtku, DDD

20.10. Kurs o orišama  Abirangun i Jeboda, od 9h u Podčetrtku, DDD

Novembar

1.11. od 18h u Grobljima Festival Oriša predaka DDD

 

Decembar

1.12. od 15h Festival oriša života u Grobljima, DDD

Za sve događaje, predavanja, festivale – prijave prima Barbara Vrtačnik, asistentkinja i koordinatorka Duhovne zajednice Oriša – energija prirode. Njen telefon je 031 755 639, a e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Legenda oznaka:

DD – dobrovoljna donacija – bilo kog iznosa

DDD – dobrovoljna dogovorena donacija, koja iznosi:

-        za tečaje 75 EUR za inicirane učesnike, 85 EUR za neinicirane učesnike

-        za festivale – celodnevni – 6–8 sati 45 EUR članovi, 50 EUR ne-članovi, deca do 12 godina su naši gosti, članovi porodice koji žive na istoj adresi, po 5 EUR, kraći festivali ili oseji – 25 EUR članovi, 30 EUR ne-članovi, deca do 12 godina su naši gosti, članovi porodice koji žive na istoj adresi, po 5 EUR.

 

Dobrovoljna dogovorena donacija se uplaćuje na račun Zajednice najmanje nedelju dana pre najavljenog događaja, jer nije namenjena Zajednici, već realizaciji događaja, zato taj novac trebamo ranije, da bi poslužili svojoj svrsi.

Podaci: Duhovna skupnost Oriš – energij narave, Trška cesta 91, 3254 Podčetrtek

Račun: SI56 1010 0004 3784 534, svrha: x događaj (npr. Ešu i Ifa festival)

Adrese lokacija:

-        U Grobljima, KD Groblje pri Biotehničkom fakultetu

-        U Orešju, Bizeljska vas 20b