Духовна енергија природе Ориша заједнице

Орише су енергије природе које се манифестују – у видљивом свету – као природне појаве и као људско знање, а у невидљивом свету – као духовне енергије којима можемо позитивно деловати како на природне појаве (да добијемо, уз помоћ њих, мир, радост, привлачност...), тако и на људско знање (нпр. енергија воде може прочистити претерану импулсивност).

 

Посвећивањем и даровима можемо да унесемо квалитете конкретних ориша у свој живот, да хармонизујемо себе, и да спречимо и неутралишемо неке негативне утицаје који делују на нас. Све орише су намењене решавању конкретних тешкоћа. Овде наводимо само списак ориша (од укупно 401) у које је, до сада, наша заједница посвећена.

 

Списак Ориша

 1. Агемо
 2. Ајагунмале
 3. Аје
 4. Акогун
 5. Алабе
 6. Геледе
 7. Гириво
 8. Еwа
 9. Еyе
 10. Егбе
 11. Егунгун
 12. Елуку
 13. Еринле
 14. Ешу
 15. Ешумаре
 16. Иyа-ми
 17. Иборосиа
 18. Игун нуко
 19. Ириран
 20. Ироко
 21. Ифа
 22. Јемања
 23. Кори
 24. Логоло
 25. Логун-еде
 26. Момо
 27. Оyа
 28. Оба
 29. Обалуваје
 30. Обалуфон
 31. Обатала
 32. Огун
 33. Одудува
 34. Оке
 35. Олоде
 36. Олојо
 37. Олокун
 38. Олоса
 39. Олувери
 40. Омолу-буруку
 41. Ониле
 42. Ориса око
 43. Оро
 44. Оромиyан
 45. Осанyин
 46. Ососи
 47. Ошун
 48. Шанго