Duhovna skupnost Oriš - energij narave

Živimo z vrednotami

Ste v stiski? Vas mučijo vprašanja, na katera si ne znate odgovoriti?
Na religiozno neobremenjen način vam bomo skušali pomagati z nasvetom, kako doseči boljše počutje, boljše življenje.

Pišite nam >>>

 

Spoštovane duhovne sestre in bratje, spoštovani prijatelji.

 

Vabimo vas, da namenite del svoje dohodnine za družbeno koristne donacije. Hvaležni bomo, če boste s to donacijo podprli našo duhovno skupnost in projekte, ki jih pripravljamo v prihodnje.

 

Naša duhovna skupnost Oriš - energij narave ima duhovni in filozofski izvor v starodavni, bogati afriški duhovni tradiciji. To znanje postaja še kako aktualno v času globalnih sprememb, v katerega vstopamo. Cilj naše dejavnosti je, obnoviti zavedanje in vedenje o potencialih narave, ki nas obdaja ter resnični naravi človeškega obstoja. Naše delovanje je praktično in usmerjeno v ohranitev ter izboljšanje našega bivanja tukaj in zdaj.

Poleg izobraževanja in duhovnega svetovanja je naša najpomembnejša dejavnost humanitarnost. Preberete si lahko tudi na povezavi Ministrstva za kulturo -- kliknite tukaj.

 

Davčni zavezanec lahko odda zahtevo za namenitev dela dohodnine kadarkoli pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu, lahko pa tudi prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja, zato je najkasnejši rok oddaje po pošti 30.12.2018. Zahteva velja do trenutka, ko organ prejme novo zahtevo ali preklic obstoječe zahteve.

Davčni organ bo namesto v državni proračun, višino vaše donacije namenil duhovni skupnosti. Takšna pomoč vas nič ne stane, duhovni skupnosti pa lahko zelo pomaga pri izvajanju programov in opravljanju humanitarne dejavnosti.Že v naprej hvala za Vaš pomemben prispevek!


Jasmina Audič

Duhovna skupnost Oriš – energij narave

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smo dohodninski upravičenec v kategoriji:

10. UPRAVIČENCI S PODROČJA VERSKIH SKUPNOSTI
Če želite nameniti del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %) za naše delovanje, vas prosimo, da vpišete naslednje podatke v obrazec:

 

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime in naziv upravičenca Davčna št. Odstotek
Duhovna skupnost Oriš - energij narave, verska skupnost 57138559

Vpišite odstotek odmerjene dohodnine, ki ga želite donirati (do 0,5 %)

 

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko vložite osebno ali pošljete po pošti davčnemu uradu oziroma izpostavi svojega stalnega prebivališča.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duhovna skupnost Oriš - energij narave

Trg Prešernove brigade 8
Kranj 4000

Slovenija