Duhovna skupnost Oriš - energij narave

Živimo z vrednotami

Ste v stiski? Vas mučijo vprašanja, na katera si ne znate odgovoriti?
Na religiozno neobremenjen način vam bomo skušali pomagati z nasvetom, kako doseči boljše počutje, boljše življenje.

Pišite nam >>>

 

DUHOVNA SKUPNOST ORIŠ - ENERGIJ NARAVE

Trška cesta 91

3254 Podčetrtek

 

 

LETNO POROČILO - ZA LETO 2013

Izdano v februarju 2014

 

USTANOVITEV:

Duhovna skupnost Oriš – energij narave je bila ustanovljena 24.10.1995 z Ustanovno skupščino, uradno je bila vpisana v Poslovni register Slovenije 10.04.2007, davčna številka 57138559,  01.06.2007 smo pridobili odločbo št. 080-01/07-932 Vlade Republike Slovenije – Urada za verske skupnosti, da smo vpisani v Register cerkva in drugih verskih skupnosti pod št. 43, enolična identifikacija verske skupnosti je 2255081, januarja 2008 smo dobili Obvestilo o določitvi novih podatkov o glavni dejavnosti s strani AJPES-a, šifra glavne dejavnosti je 94.910, matična številka pa 2255081000. 16.07.2009 pa smo dobili Odločbo UVS, da smo izpolnili obveznosti iz drugega odstavka 33. Člena ZVS in s tem izpolnili pogoje za vpis v Register cerkva in drugih verskih skupnosti.

 

 

POSLANSTVO:

Osnovno poslanstvo je obuditi stik človeka z naravo ter pomoč posamezniku, da s pomočjo narave izboljša svoje dane sposobnosti za kakovostno življenje. Humanitarna dejavnost, ozaveščanje ljudi, ter nudenje duhovne podpore v bolnišnicah.

 

ORGANIZIRANOST:

Ustanovitelji skupnosti: Jasmina Audič, Ladislav Medvešček, Pavla Medvešček in Božidara Audič

Zastopnik in vodstvo skupnosti: Jasmina Audič

Kontaktni podatki: +386 (0)41 810 221, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Stanje registriranih članov skupnosti na dan 31.12.2013: 136 članov.

 

POROČILO O DOSEŽENIH REZULTATIH DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH:

 • DOGODKI IN SREČANJA (PREDAVANJA)

Skupno število opravljenih dogodkov v letu 2013 je bilo 15. Namen dogodkov in srečanj je bil humanitarne, izobraževalne in socialne narave. Skupno število obiskovalcev na dogodkih in srečanjih v celem letu smo našteli preko 700.

 • FESTIVALI

Skupno število opravljenih festivalov v letu 2013 je bilo 8. Namen festivalov je bil revitalizacija energije udeležencev in oltarjev s pomočjo energije, ki jo je festival promoviral. Skupno število obiskovalcev festivalov v celem letu smo našteli 623.

Izbrani tematski sklopi festivalov so bili: Adže, Ogun, Ešu in Ifa, Omolu Buruku, Oke, Ošun, Egungun in Egbe.

 • PROJEKTI

V letu 2013 so potekali številni projekti, najpomembnejši je bil izveden v sodelovanju z Društvom Humanitas, namen tega je bil zbrati sredstva za nakup šolskih klopi za šolo v Nigeriji.

Ob tem so so se odvijali še: projekt izdaje knjige Pot do izvora, sodelovanje s Pravljično deželo Gorajte, z Varno hišo za otroke Palčica.

 

 • KNJIŽNICA

Duhovna skupnost Oriš - Energij narave v sodelovanju z Afriškim kulturnim centrom in povezanimi člani skrbi za pospeševanje kulturnega in duhovnega izročila na način izdajanja publikacij:

 • Avdio in videozapiski s predavanj
 • Knjiga Ogun, radost in bridkost v ritualih prehoda (2010)
 • Knjiga Afriška mitologija oriš 1. del – Šango, Oja, Ošun, Oba (2011)
 • Knjiga Afriška mitologija za otroke vseh starosti (2011)
 • Knjiga Pot do izvora (2013)

 

Ocenjujemo, da je pri vseh naštetih aktivnostih, posredno ali neposredno, bilo opravljenih 2100 prostovoljnih ur dela.

 

FINANČNO POROČILO:

Konto

Vsebina

Realizirano 2012

Realizirano 2013

7

PRIHODKI

7.856,04

5.142,00

4

ODHODKI

7.361,42

4.994,00

7 - 4

RAZLIKA

496,62

148,00

 

POJASNITVE za leto 2013:

 • PRIHODKI: glavni viri prihodkov so bile donacije, namenjene delovanju skupnosti in njenim humanitarnim projektom, izdaji knjige, ter prostovoljni prispevki na mesečnih srečanjih.
 • STROŠKI: glavni stroški so povezani s humanitarno akcijo, s katero smo kupili šolske klopi za šolo v Nigeriji in izdaja knjige. Ostali stroški so vodenje računovodskih storitev, plačilo spletne domene, najem prostorov, pisarniški material.

 

POROČILO O OPRAVLJENEM PROSTOVOLJNEM DELU:

 

Št. na leto

Št. sodelujočih oseb

 Povprečna poraba ur na osebo

Skupaj ure

dogodki

15

10

4

600

festivali

8

15

10

1200

projekti

1

3

60

180

knjižnica

7

5

50

1750

 

 

 

Skupaj ure

3730

 

GLAVNI CILJI DELOVANJA V LETU 2014

 

Programski cilji delovanja v letu 2014:

 • KONGRES SVEČENIKOV
 • TEČAJ PETJA ZA SVEČENIKE – ZA POTREBE IZVAJANJA LITURGIJE ZA ORIŠE
 • DOGODKI IN SREČANJA (PREDAVANJA)
 • FESTIVALI
 • PROJEKTI ZA OTROKE (ODUUK)
 • IZDAJA KNJIGE EŠU
 • IZDAJA INTERNEGA PRIROČNIKA Knjiga Odujev III.

 

 

Finančni cilji delovanja v letu 2014:

 • V okviru mesečnih srečanj prosimo svečenike, da obiskovalce obvestijo o visokem prispevku za dvorano, zato naj bi donirali več od 5 EUR, kolikor je običajno.
 • Vse svečenike pozivamo, naj Ešujevih 10% od neto zaslužka donirajo skupnosti, da zagotovimo sredstva za plačilo rednih stroškov skupnosti in izdajo publikacij (ker smo za večino dogodkov dorekli le minimalno, prostovoljno donacijo, se ob premajhnem obisku lahko zgodi, da bomo primorani zmanjšati število dogodkov in ukiniti publikacije).
 • Pričakujemo, da bomo zbrali sredstva v višini vsaj 5.000 EUR, ki so potrebna za izdajo predvidenih knjig.
 • Pričakujemo, da bomo do decembra 2014 zbrali vsaj polovico sredstev za naše humanitarno delovanje – do oktobra 2015 pa celo vsoto, ki v ta namen znaša 10.000 EUR za popravilo strehe na dveh poslopjih šole v Nigeriji.

 

ZAKLJUČEK

Leto 2013 ocenjujemo kot dobro v vseh pogledih, izpolnili smo zadane cilje, najpomembnejši projekt nakupa šolskih klopi je bil izveden v zadovoljstvo otrok, donatorjev in nas kot izvajalcev. Svojo humanitarno dejavnost smo predstavili tudi na UVS, ki nas je kot primer dobre prakse uvrstil na svojo spletno stran http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_verske_skupnosti/posveti_in_druga_srecanja/

V letu 2014 bomo nadaljevali s projekti, izvedli prvi Kongres svečenikov, ter poizkušali pridobiti status humanitarne organizacije ter na ta način pridobiti sredstva iz raznih skladov.

 

 

Zastopnica skupnosti:                                                                                                                     Jasmina Audič