Duhovna skupnost Oriš - energij narave

Živimo z vrednotami

Ste v stiski? Vas mučijo vprašanja, na katera si ne znate odgovoriti?
Na religiozno neobremenjen način vam bomo skušali pomagati z nasvetom, kako doseči boljše počutje, boljše življenje.

Pišite nam >>>

 

Spiritualne vrednote klienta in odgovornosti svečenika do klienta, ostalih svečenikov in univerzuma

Biti kraljevski v življenju, pomeni imeti kraljevsko vedenje, kraljevski odnos do sveta. In ta kraljevska drža je spoštovanje tega, v kar v življenju verjamemo.

Svečeniki smo dragoceni za naše kliente, zato moramo biti kraljevski. Ko se zavedamo svoje krone, imamo do drugih takšno vedenje in odnos, ki tudi njim omogoča začutiti krono na svoji glavi. Spiritualna zrelost,

pridobljena s številnimi tradicionalnimi posvetitvami, večletnim študijem modrosti življenja preko Odujev Ifa in modrosti posameznih Oriš, tehnik in pomena izvajanja tradicionalnih ritualov je tisto, kar v Duhovni skupnosti Oriš – energij narave smatramo kot osnovo za pomoč in usmeritev ljudem. Želimo, da je vam, ki ste nas izbrali za svoje svetovalce jasno, kaj lahko pričakujete od nas, katere vidite pred seboj in od Oriš, katerih modrost, energija, moč in sposobnosti se razkrijejo v divinaciji in ritualih.

Želimo, da poznate naše verovanje, našo etiko, naš način, saj je naša filozofija v Sloveniji dokaj neznana. Ker vas spoštujemo, smo skupaj z našim duhovnim očetom Baba Kingom – Sikiru Salami Ph.D., pripravili tekst, ki je pred vami, da nam boste lahko zaupali, in da bomo vaše zaupanje upravičili.


OSNOVNO PRAVILO JE: „KLIENTU NE SMEMO LAGATIˮ – svečenikom je prepovedano govoriti klientu stvari, ki nimajo podlage v študiju, ki smo ga zaključili, z namenom, da bi navdušili klienta, mu zbujali lažno upanje in ga zavajali. Sčasoma bi klient seveda spoznal, da je bila vse skupaj velika laž in svečenik bi izgubil svojo kredibilnost. Kredibilnost pa je za nas izjemno pomembna, saj na njej gradimo odnos do klientov, svoje ime in kariero. Naše ime nam mora biti pomembno, enako kot energije, ki jih nosimo v svojem oriju.

Filozofija, kateri sledimo in katere modrost je osnova divinacij, se ljudem približa prek našega imena, zato je naša etična in duhovna odgovornost, kako posredujemo modrost drugim ljudem.
Prepovedano si je izmišljati nepotrebne rituale in izvajati rituale, ki bi bili ugodnejša rešitev – za svečenika (primer: izvesti bi morali ebo, pa nismo imeli časa pripraviti materialov, zato bi pač uporabili le del nujnega in prihranili na materialih).
Pohlep je svečenikom prav tako prepovedan. Baba King je bil priča mnogim primerom, ko so svečeniki izgubili dobro srečo v življenju, ker so bili pohlepni, gledali so le na svoj žep, ne pa na dobrobit klienta, in to je nekaj, čemur absolutno nasprotuje vsa naša filozofija. Smo proti vsakomur, ki bi izkoriščal šibkost nekoga, da bi sam pridobil v življenju.
Svečeniki si ne smemo izmišljati prevelikega števila ritualov za klienta, z namenom izkoriščanja morebitnega finančnega statusa klienta. Ne glede na to, iz kakšnega socialnega okolja izhaja klient, kar velja za enega, velja za drugega, ker naša tradicija temelji na načelu enakosti. Spontane donacije, ki ne temeljijo na sugestiji ali vsiljevanju svečenika, pa so seveda dobrodošle. Nikoli ne smemo vsiljevati klientom nečesa, kar nebi bilo dobro zanje ali kar bi storili neprostovoljno.
Svečeniki imamo obvezo širiti mir med ljudi, poskrbeti, da ljudje začutijo mir v svojem umu, bodisi prek svojega dela – z divinacijo in z rituali, ki jih izvajamo z namenom, da se ljudje rešijo svojega čustvenega trpljenja − bodisi, da jih s pogovori spodbujamo k razmišljanju, k drugačnemu pogledu na svet, da se bodo počutili dobro. Ifa in modrost oriš smo študirali prav z namenom, da smo se izobrazili, kako kar najbolje pomagati ljudem, da bodo živeli dobro življenje. To je hkrati velika odgovornost, ker vplivamo na mnenje ljudi, na njihovo vizijo in življenjske vrednote, zato mora vse, kar jih naučimo o življenju, temeljiti na modrosti, ki smo jo študirali, in na zdravi pameti. Svečeniku mora biti osnoven interes klientova dobrobit v življenju, ne pa osebna korist. Ebo izvajamo, da se bo klient počutil dobro, ne zato, ker nas bo nagradil zato. Klient seveda prispeva za ebo, ker nagrajuje vloženo delo in znanje, a to ne sme biti motiv. Motiv mora biti strast – prispeval bom k dobrobiti, k dobremu počutju nekoga.
Tudi pri boriju ne smemo razmišljati o denarju, ki ga bomo prejeli. Motivirati nas mora naše upanje, da bo klient uspel povečati svojo vitalnost, svojo dobro srečo, svojo kvaliteto življenja. Svečenik, kateremu je ta strast in to upanje motivacija, je dober svečenik.
Kdo je dober svečenik? To je oseba, ki daje prioriteto svoji spiritualni odgovornosti, ki spoštuje klientovo življenje, njegovo svobodno voljo, njegov žep.
Razumeti klienta ni spoštovanje, to je naše osnovno delo, za to smo usposobljeni. Dober svečenik je oseba, ki obdrži skrivnosti klientovega življenja zase, kar je tudi naša moralna, duhovna in etična obveza. Klientova skrivnost mora biti ohranjena, tudi če je ogroženo naše življenje. Že naš naziv Babalawo, Babaloriša, Iyanifa, Iyaloriša pomeni varuh skrivnosti. In to varovanje zasebnosti je del spoštovanja do osebe, ki pride k nam.
V naši filozofiji svečenik ne presoja in ne obsoja, saj naše verovanje temelji na osebni svobodi. Vsakdo je svoboden storiti s svojim življenjem, kar želi in svoboden prenašati posledice svoje morebitne neodgovornosti.
Iz tega razloga moramo pokazati razumevanje, sočutje in spoštovanje do vsega in vsakogar, ki se pojavi pred nami. Klientu nikoli ne rečemo, da nima prav, da je neumen – vsakdo je mojster svojega uma in naša odgovornost je razumeti ga in mu znati svetovati, kako naj premaga svoje omejitve in posledice neodgovornosti.
PREPOVEDANO NAM JE SODITI KLIENTA IN SITUACIJO
Včasih klienti naredijo preproste napake v življenju, ker so nesposobni stvari izvesti drugače in pomagamo jim lahko le, če jim pokažemo, da razumemo njihov koncept življenja. Seveda to ne pomeni, da se strinjamo s stvarmi, ki so v klientovem življenju napačne. Damo mu vedeti, da njihov način morda ni najboljši za določeno stvar, usmerimo ga, ne obsodimo.
SVEČENIKU JE OBVEZA SPOŠTOVATI DRUGE SVEČENIKE IN KLIENTE DRUGIH SVEČENIKOV
V življenju bomo vsi imeli začasne kliente, ker nikomur ne moremo vsiliti zvestobe do nas, saj še sami sebi nismo vedno zvesti, včasih smo celo tujci v lastnem življenju.
Pripraviti se moramo za to, da smo svečenik za ves univerzum, ne za eno osebo, zato ima oseba pravico poiskati drugega svečenika, če ji ni udobno z nami. Če nam ne zaupa, ima pravico poiskati nekoga, kateremu zaupa, ker mora svečenik v življenju klienta predstavljati osebo, kateri lahko popolnoma zaupa – ne napol, popolnoma!
Pomembneje je, da klient zaupa svečeniku, kot da svečenik zaupa klientu, ker je klientovo nezaupanje nevarnejše zanj. Svečenik bo tisti, ki bo posredoval določene spremembe v klientovo življenje, zato se mora klient zavedati pomembnosti zaupanja.
KLIENTOM MORAMO POVEDATI, DA JIH BOMO TRETIRALI LE V PRIMERU, ČE ZAUPAJO NAM, NAŠEMU ZNANJU IN KOMPETENTNOSTI !
Če tega zaupanja ni, naj gredo drugam! Prav zato, ker naš uspeh temelji na zaupljivosti klienta do nas, ne smemo biti užaljeni, če nas kdo od klientov zapusti.
Zavedati se moramo, da tudi mi lahko razočaramo klienta, da mu nismo dovolj predani, da smo med ritualom utrujeni ...
NISMO ABSOLUTNI LASTNIK RESNICE V TEM VESOLJU!
Naše poslanstvo, naše znanje in moči, ki jih imamo, nas ne smejo zavesti in narediti ohole.

V filozofiji oriš imamo štiri hierahije:

 

 • VRHOVNI BOG – ELEDUNMARE, ki je ustvaril vse, znanje in aše
 • ORIŠE
 • ČLOVEŠKA BITJA
 • SVEČENIKI


Ne pozabimo, svečeniki smo zadnji nivo hierarhije! Smo hkrati najbolj in najmanj pomembni.
Eledunmare je prisoten v vsakomer in v vsaki stvari, oriše so izvor preživetja, svečeniki pa potrebujemo socialno priznanje, če nas človeška bitja ne sprejmejo in ne priznajo, nismo nihče.
SVEČENIK NI SVEČENIK SAMEMU SEBI, AMPAK UNIVERZUMU, ZATO NI MOJSTRA BREZ MOJSTRA
Mi smo mojster, ki skrbi za druge, naš mojster pa mora poskrbeti za nas!
Izviramo iz oralne tradicije, kjer svečeniki študirajo po 16 let in več, da pridobijo znanje, ki se v njihovem spominu brezhibno ohranja, zato z veseljem, ponosom in predanostjo vedno znova obiskujemo svoje mojstre in jih vabimo v Slovenijo, saj je Ifa modrost življenja, in nihče ne pozna te modrosti v celoti. Večno se učimo.
Svečenik je oseba na prestolu, a naš značaj, naš iwa nas ohranja na prestolu ali pa vrže z njega. Naša odločitev in odgovornost je, če želimo ostati na prestolu ali sestopiti z njega. Vse to je le stvar odnosa. V naši filozofiji nismo moralisti, smo pa odgovorni in nam je zelo pomembno, kako lahko služimo ljudem.
Bistvo oriš je človeštvo. Le če dežuje, bo narava ozelenela, se bo dvignil nivo vode, vse za dobrobit človeka. Namen prsti je dati hrano, zrak je namenjen dihanju, oskrbi našo kri s kisikom. Narava je namenjena temu, da služi človeku, naša obveznost je, da uporabimo, kar nam nudi in to približamo klientom.
Ne smemo biti arogantni, vzvišeni in oholi, da bi se počutili pomembnejše od oriš.
Ko klient pride k nam, oriš seveda ne vidi, vidi svečenika in svečenik mora dati klientu priložnost videti oriše. Mi nismo nikogaršnji odrešenik, oriše so odrešeniki, zato moramo klientu dati vedeti, da je nad nami nekaj, kar je večje in mogočnejše od naše osebnosti. Mi smo lahko nekdo, ki je začasno prisoten v življenju klientov, oriše pa so trajne, ker oriše so življenje.
SVEČENIKU JE PREPOVEDANO BITI AROGANTEN
SVEČENIK MORA BITI PONIŽEN, SPIRITUALNO PONIŽEN
Biti ponižen ne pomeni biti preprost v življenju, ampak zavedati se, da nismo center univerzuma, center je naše poslanstvo, da omogočimo sladko in srečno življenje ljudem.
Pomembno je, da se ne precenjujemo. Vredni smo le toliko, kolikor nas ljudje vrednotijo. Razumeti moramo, da se moramo zavedati lastne vrednosti, a naše zavedanje ne koristi, če nihče ne prizna naše vrednosti. Nikomur ne moremo vsiliti naše pomembnosti in vrednosti, ljudje jo morajo začutiti. Določeni svečeniki nimajo sposobnosti in modrosti služiti sebi kot svečeniki, ker so preveč vzvišeni. Svečenik mora biti nekdo, ki je dostopen, odprt za življenje.
Odprti za življenje smo lahko le, če nismo arogantni, če sprejmemo možnost, da obstaja nekdo, ki je boljši od nas, da je še kdo lahko koristen ...


TO JE UNIVERZALNI PRINCIP ORIŠ.
Lahko sem zelo močan in vpliven, a sigurno je kdo še močnejši in vplivnejši od mene. In vse, kar sem čudovitega naredil v življenju, je že nekoč nekdo naredil pred menoj, in bo nekdo tudi za menoj.
V filozofiji in tradiciji oriš obstajajo situacije, ko klient mora iti na iniciacijo – posvetitev. Zato moramo razumeti, da je iniciacija nekaj zelo resnega in v tem primeru moramo to povedati klientu. Baba King ima izkušnje z mnogimi, ki klientu predpisujejo svečenikom bolj ugodne opcije, a pri orišah rdeči ne rečemo bela. Zato je nujno, da klientu povemo, če mu divinacija svetuje posvetitev in mu jo priporočimo − v takem primeru bori ne zadošča.
Če divinacija klientu priporoča eno, ne recimo, da je dvoje ali troje ...
Vsa navodila klientu morajo priti s strani božanstev, ne smemo si izmišljevati.
In če ravnamo tako, da je nam bolj udobno, namesto v korist klienta, je to izmišljevanje!
Vsi vemo, kaj je zdrava pamet.
Obstajajo rituali, katere ponovimo večkrat v enem dnevu, a to so redke izjeme in to nikakor ni sedem ebojev v enem dnevu. Običajna praksa je en ebo v enem dnevu, največ dve kopanji v enem dnevu ... Ifa lahko reče klientu, da mora imeti tri borije na leto, a to ne pomeni vse tri na isti dan! In tudi če v letu dni najdemo le en dan časa, to ne pomeni, da takrat izvedemo tri, ker je to en dan v enem letu. To bo torej en bori v enem dnevu.
Svečenik je lastnik zdrave pameti, le spriditi je ne sme!
Če svečenik ne spridi zdrave pameti, če ne spridi resnice, potem dela vse prav!
Tudi če nima popolnega tehničnega znanja, je vse prav, dokler spoštuje resnico in zdravo pamet. V Ifa imamo odu Ofun – Oše, ki pravi, da bo lažni, čeprav tehnično popolni svečenik uničen, na njegovo mesto pa bo postavljen nekdo naiven, brez znanja, a pošten.
V naši filozofiji ni prostora za oportuniste. Preživeti moramo od svojega dela – DA, a spiritualno prepovedano je izkoriščati spiritualno šibkost ali bolezen nekoga, ker se bo v tem primeru problem te osebe transformiral v naše življenje. Takšen riziko je nepotreben, zato je prepovedan. Študij, ki smo ga zaključili je bil v celoti namenjen temu, da nas usposobi za drugačen, bolj moder način razmišljanja, za izvajanje divinacij, ritualov ...Vse je že odkrito!
Pri "eboju Ifa", ki se izvaja pred oponom Ifa, je del rituala skupinski (izveden pred skupino), nikakor pa ni kolektiven, saj je recitacija oduja, ki usmeri življenje določene osebe za vsako osebo posebej. Individualna energija, ki je potrebna za rešitev problema neke osebe, mora biti namenjena tej osebi, zato vsakdo dobi svojo invokacijo, ne vsi eno, čeprav so vsi prisotni hkrati. Vsakdo dobi svojo pozornost, svojo posodo, vsakdo svoj ebo. Le skupaj sedijo pred oponom Ifa in to je edini skupinski način izvajanja eboja.
Če pa izvajamo "ebo oriša", je sam način bolj individualen, ker je vsaka oseba sama s svečenikom, ki vodi ritual (ali s skupino svečenikov, če ne delamo sami). Kar se tiče načina izvajanja, se Baba King vedno boji napačnih interpretacij z namenom olajšati delo svečeniku.
Priporočljivo je, da svečenik skopa klienta, seveda v primeru, da klient to sprejme. Ne kopamo ga torej, če on tega ne želi, je sramežljiv, ne prenese dotika ..., ne pa, da bi mu odrekli kopanje, ker se nam ne da. Intimne dele si klient v vsakem primeru umije sam.
Klienta nikoli ne smemo videti pred seboj kot seksualni objekt – to je svarilo, ker v takšnem primeru, če kopamo nekoga in razmišljamo, kako seksi je oseba, vse njegove težave preidejo na nas. Na klienta vedno gledamo kot na človeško bitje, ki potrebuje naše znanje, modrost in pomoč, da doseže boljše življenje, in potem bo tudi naše življenje boljše.
V določenih okoliščinah se klient sam dotika svojega telesa s sestavinami eboja, zopet ne zato, ker se nam ne da, ker zanikamo svojo odgovornost, ker se bojimo okužiti s problemi ... ampak zato, ker morajo včasih, če so to specifična navodila sami zase invocirati določene blagoslove med procesom, ali pa Ifa pravi, da je za osebo najbolje, če del procesa izvede sama. In nikakor to ni katera koli sestavina. Običajno je to ena sestavina (primer: če je navodilo Ifa, da se mora klient spiritualno vrniti v svoje rano otroštvo, doseči tisto čistost, goloto, nesposobnost skrbeti zase ... v tem primeru gre klient sam v kopalnico, se sleče in se npr. z denarjem podrgne po telesu, se obleče, pride nazaj ... ali mu naročimo, da to stori že doma in nam prinese v glineni posodi, nato mi nadaljujemo postopek.) To je v primerih, ko je namen eboja, da klient sam usmeri določeno energijo v določeno smer.
Sicer pa smo svečeniki izvajalci eboja, zato smo mi tisti, ki se s sestavinami eboja dotikamo oblečenega klienta. Ebo je spiritualno čiščenje, mali preporod, in dojenčki ne morejo ničesar storiti sami. Včasih celo res zaradi vpliva energije ne zmorejo marsičesa.
Le navodilo divinacije izjemoma spremeni standardni postopek, ne spreminja ga naša lenoba.
Ebo oriša v smislu spiritualnega čiščenja je kompleten le z daritvijo za orišo, ker ebo čisti, daritev pa usmerja usodo. Tako sinhroniziramo energijo, vsaka stvar ima svojo funkcijo.
Biti moramo darežljivi v akciji, ko delamo rituale, to mora biti strast, strast vodi v perfekcijo.
Bolj ko smo darežljivi v akciji, več ašeja imamo. Tu ni pretiravanja, več ko damo, več dobimo. Nihče še nikoli ni jokal zaradi preveč blagoslova.
Z orišami se pogajamo le, če res ni druge možnosti, ne zato, ker želimo prihraniti čas ali denar. Oriše imajo vse in razumejo vse.
V divinaciji se skozi oduje manifestira mnogo oriš, glede na naravo problema ali glede na prevladujoči problem v klientovem življenju (zdravje, denar, ljubezen ...), pa se bomo odločili, za katero orišo bomo izvedli ebo ...

Nekaj splošnih pravil:

 • Če gre za naravni problem, imamo dva komplementarna rituala ob eboju: bori, za revitalizacijo bistva in daritev za prednike.


Zaporedje:

 • EBO
 • BORI
 • DARITEV ZA PREDNIKE


Naredimo generalni egungun, smisel predništva, kompletiramo pa s posameznimi predniki 7 generacij.
Če gre za izgubljeno dušo, najprej naredimo ritual zanjo, nato za klienta.
VEDNO invociramo blagoslov za prednike iz spiritualnega sveta, sveta prednikov, kozmosa … najprej za njih, nato za klienta. Vedno vzamemo v obzir, koga klient smatra za starša. Če je v družini samomor manj kot 7 let nazaj, je lažje rešiti.

 • Čas – zjutraj so energije najbolj čiste, zato je primeren čas za ebo, ki usmerja ljudi, ki so izgubljeni, nimajo orientacije, imajo moten um
 • čas ob polnoči – polovica noči – je primeren za zdravje – fizično in biološko
 • popoldne in zvečer – primerno za vse splošno
 • ebo ob luni – za ciklične probleme, depresijo, za zgubljene ljudi


Mi naj se postimo, ali vsaj ne jemo nič slanega.
Obstaja tudi diviniran čas, katerega moramo obvezno upoštevati, sicer raje ne sprašujmo.

Vrste problemov:

 • naravni problemi – ori
 • nenaravni problemi – vpliv drugih – opravljanje, magija, …
 • simulirani problemi – strah, pomanjkanje varnosti, izkušenj, podpore – posledica katerih je depresija, ni akcije, radosti, sreče, trajen občutek, da obstaja nevarnost smrti

Pri depresiji, impulzivnem govoru in pre-humornem izražanju nujno bori

Oziramo se tudi na starost klienta, ali je primerna za določen poseg, preverjamo dosežke klienta, koliko zaupa …

 • prostor in okolje
 • če starši, partner, sodelavci, … ki so problematični za klienta ne želijo priti, vsaj prosimo za njih med ebojem, s klientom se pogovorimo o vplivih vsega tega nanj.

Če gre za fizičen problem, je pomemben tudi prostor, zato vprašamo Ifa, če je potrebno čiščenje.
Če je klient depresiven, se pregovarja s partnerjem, če se zbuja ponoči, …
Naredili smo vse najtežje, inicirani smo, študirali smo, najlažje od vsega je delati, le strasten do tega je treba biti. Smo blagoslovljeni, ker je naša filozofija tako vesela, rituali so polni akcije, pesmi, ritma, daleč od dolgočasja.
Vse je dinamično, veselimo se življenja, hrane, ...prav nalezljivo je. Le zavedati se moramo pomena besede svečenik. Svečenik je predanost življenja sreči človeštva.
In to dosežemo le, če so stvari narejene tako, kot morajo biti. Če nam Ifa pravi, naredi to tako, moramo narediti tako. Ubogljivi moramo biti do Ifa. To je eden temeljev, ki gradijo svečenika. Če mi ne ubogamo navodil divinacije, kdo jih bo???
Le če sledimo navodilom divinacije, bomo vedno naredili pravo stvar.
SVEČENIK NE SME ODREČI USMERITVE KLIENTU.
A to 100 % drži le v teoriji. Že prej smo govorili, da je pogoj za sodelovanje zaupanje.
Če mi klient ne zaupa, mu ne nudim ničesar in bom za odpuščanje sebi prosil oriše, sprejel posledice. Ker smo tudi svečeniki na srečo le ljudje, smo upravičeni do napak.
Zaupanje je nekaj, česar ne smemo izneveriti. Lahko nam spodleti v življenju, kot osebi, kot divinatorju, kot usmerjevalcu življenj drugih ljudi pa nam ne sme spodleteti. Kot svečenik moramo stremeti k temu, da nam ne spodleti, Ifa pa nam nalaga, da nikomur ne smemo odreči pomoči. A to je isti Ifa, ki pravi, da vse temelji na zaupanju. In če mi klient ne zaupa, mu ne morem služiti kot orientator. Ni pa potrebe, da bi jaz zaupal klientu. On meni ni nevaren, jaz pa sem lahko nevaren klientu, če delam napake, uničujem njegovo življenje, saj bo na podlagi usmeritve, ki jo sliši iz mojih ust, sprejemal življenjske odločitve.
Zdrava pamet, ne odrekanje usluge klientu pa je, če usmerimo najboljšega prijatelja k svojemu kolegu, da preprečimo sum v izvor podatkov. Ljudje se ne zavedajo, da bi bili podatki, ki bi temeljili na poznavanju nekoga prerevni za divinacijo, zato mora imeti svečenik mentalno in spiritualno zrelost, da prepreči takšne situacije.
Edino, kar zares ne obstaja je Superman, nekdo, ki zmore vse in je sposoben vsega. Teoretično morda že, a v praksi nas omejujejo spomin, moč, okoliščine, priložnosti, mnoge nevidne stvari in mnoge, ki so v naši filozofiji domena le enega spola.
Zato se moramo zavedati svojih omejitev – to pa je možno le, če smo ponižni, če nismo arogantni ... Nihče ni najboljši, le oriše so najboljše.