Duhovna skupnost Oriš - energij narave

Živimo z vrednotami

Ste v stiski? Vas mučijo vprašanja, na katera si ne znate odgovoriti?
Na religiozno neobremenjen način vam bomo skušali pomagati z nasvetom, kako doseči boljše počutje, boljše življenje.

Pišite nam >>>

 

IFA, oriša usode in modrosti

Človeška inteligenca je učinkovita pri postavljanju vprašanj, toda skopa z odgovori. Prav vsem se porajajo vprašanja in vsi so željni odgovorov, a ponudijo jih lahko le redki. Odgovoriti na vprašanje, narediti, da nekaj postane razumljivo, prevajati, to je najtežje.

Je lastnost, ki je omejena le na peščico posameznikov, ki so intelektualno ali duhovno priviligirani. Modrost človeškega bitja sicer doseže to raven, toda pojavlja se potreba, da bi imeli nekoga, ki bi nas usmerjal. Nekje moramo poiskati odgovore.

Svečeniki Ifa odgovarjajo na mnoga življenjska vprašanja, pri tem se poslužujejo divinacijskega sistema Ifa, bodisi z manipuliranjem ikinov bodisi opeleja.

Vsak ima na voljo 24 ur na dan za pogovor s samim seboj, toda večina ta čas preživi s postavljanjem vprašanj. In četudi tega ne počno, jim v pogovoru o kateri koli zadevi že pač, drugi postavljajo vprašanja. V filozofiji oriš se razume, da je človeško bitje polno dvomov in negotovosti ter da čuti potrebo po razumevanju svojega časa in lastnega prepoznavanja v njem. Je bitje z vitalno potrebo po odgovorih, ne glede na to, ali so njegova iskanja med seboj povezana ali ne. Odgovore nam da oriša Ifa - Orunmila. Med divinacijskim postopkom se posvetuje z orijem klienta, da bi spoznala njegovo predusodo, katera se manifestira skozi odu, ki ponuja odgovore. Zato je Ifa - Orunmila oriša modrosti, ki zmore razodeti skrivnost življenja.

_________________

Ifa - Orunmila je Okitibiri, A-pa-ojo-iku-da, kar pomeni, Véliki transformator oziroma Tisti, ki lahko preloži datum smrti na kasnejši čas. Ta oriša usode in modrosti je divinator za ljudi in božanstva. Že zgolj dejstvo, da lahko izboljša slabo usodo, je zadosten razlog, da se jo časti.

Ifa - Orunmila je eno najpomembnejših božanstev jorubskega panteona. Eden njegovih orikijev (prizivov) o njem govori kot o Akere f'inusogbon, kar pomeni, Človek nizke rasti, katerega način življenja je poln modrosti. Pomeni tudi Človek, ki z malo informacijami razblini kateri koli dvom. Posrednik med ajejem (zemljo) in orunom (nebom), glasnik božanstev, prednikov in človeških bitij, on je véliki posrednik v odnosih.

Po mnenju nekaterih strokovnjakov besedo IFÁ sestavlja koren , ki pomeni vsebovati, vključevati, kopičiti, zaobjeti. Nakazuje, da je vse izvorno jorubsko védenje in vse možnosti, da bi zmogli razumeti človeka in kozmos, vsebovano v literarnem telesu Ifa. Med najbolj sprejemljive razlage imena Orunmila sodijo naslednje: orun-l'ó-mo-eni-ti-o-la, ki pomeni, (le) véliki prebivalec oruna ve, kdo bo preživel, orun-l'mo-a-ti-la, ki pomeni, le prebivalcu oruna so znana sredstva osvoboditve ter orun-mo-ol, le prebivalec oruna lahko osvobodi. Izraz orun se nanaša na vse, kar prihaja od onkraj, torej tisto, kar se ne nahaja zgolj na fizičnem nivoju obstoja.

 

Čemu imena Ifa, Ifa - Orunmila in Orunmila?

Imeni Ifa - Orunmila in Orunmila se nanašata izključno na orišo, medtem ko se izraz Ifa nanaša hkrati na božanstvo in njegov divinacijski sistem.

Z drugimi besedami, Ifa označuje divinacijski sistem oriše in z njo povezano divinacijsko prakso, Ifa - Orunmila ter Orunmila pa sta poimenovanji oriše, ki svojo modrost manifestira predvsem prek divinacijskega postopka, ki se izvaja z opelejem in ikini. Vendar pa je beseda Ifa po celem svetu postala izraz za orišo, celo do te mere, da številni ljudje Ifaja in Orunmilaja smatrajo za različni božanstvi.

Divinacijski sistem Ifa

Pri divinaciji Ifa sta vedno prisotni dve oriši: Ifa - Orunmila in Ešu.

Divinacija prenaša besede Ifa

Orunmila, tudi Ifa, tisti, ki poseduje vse védenje, divinator ljudi in božanstev ter njihov temeljni vir modrosti, kot sredstvo za komunikacijo uporablja divinacijski sistem, imenovan tudi Ifa.

Sredstva, s katerimi se izvaja divinacija, so:

OPELE in IKINI
16 ŠKOLJKIC

manipulirajo jih le: BABALAVI in IJANIFE

Svečeniki in svečenice Ifa se v povprečju uče 16 let in svoja življenja posvečajo manipuliranju opeleja in ikinov, ter pomnjenju 256 odujev Ifa v najmanj 8 različicah – na izust seveda.

V Sloveniji smo z dovoljenjem oriš čas in način učenja prilagodili zahodnim razmeram tako, da si predavanja zapisujemo in jih snemamo. S temi materiali si lahko tudi pomagamo pri interpretacijah divinacij.

manipulirajo jih le: BABALORIŠAJI in IJALORIŠE

Divinacijski postopek s 16 školjkicami kauri v Sloveniji izvajajo mnogi babalorišaji in ijaloriše. Številni svečeniki in svečenice študirajo ta način divinacije, da lahko v krajšem času učinkovito pomagajo svojim klientom in so pri obeh načinih divinacije odgovorni tako do svojih življenj kot tudi do življenj drugih.

ODUJI
Kadar se divinacija izvaja z opelejem ali ikini, besede Ifa-Orunmilaja prenaša njegovih 256 odujev in drugi izrazi njegovega izročila.

Pri divinaciji s 16 školjkicami se skozi 16 odujev odzovejo vse oriše.

 

Oriša Ifa - Orunmila/Orunmila

Vsaka oriša lahko s svojim specifičnim ašejem (energijo realizacije, blagoslovom) izboljša usodo svojih častilcev. Na primer, Ogun ponuja strateške sposobnosti, delovno moč in znanja, Obaluvaje pritegne moč zdravljenja, Ošun prinaša sladkost in ljubkost skozi prakticiranje vrlin kot so vztrajnost, odpuščanje, stanovitnost in pogum. Vendar pa je oriša, ki je najtesneje povezana z usodo, Ifa-Orunmila, tista, ki največ prispeva k uspešni usodi svojih otrok kot celoti – ta oriša namreč ponuja odgovore na njihova iskanja in dvome ter tiste, ki ji prisluhnejo, spremeni v najbolj modre. Ni človeka, ki bi vedel, kdaj je polžja samica breja in v sebi nosi jajčeca, toda pravijo, da je Ifa-Orunmila tako moder, da mu je to dejstvo znano: pomen metafore je jasen, namreč ni skrivnosti, katere Ifa-Orunmila ne bi poznal.

_________________

EŠU in Ifa - Orunmila: zvesta tovariša

V jorubski kozmogoniji sta Ešu in Ifa - Orunmila nerazdružljiva tovariša: zato tudi skupaj delujeta na dopolnjujoč si način. Ešu simbolizira red, disciplino in organizacijo, načela, ki usmerjajo človekovo pot in pomagajo pri uresničitvi njegove usode, katero simbolizira Ifa-Orunmila. Še več, Ešu je prisoten pri iniciaciji v Ifa ter divinacijskih posvetih. Je prav tako ena tistih oriš, ki so odgovorne za prenos eboja (daritve) svojemu cilju naproti in obratno, da častilcu, ki ga je daroval, prenese blagoslov oriš.

Naloga Ifa - Orunmilaja je prepoznati težave in njihove možne rešitve, med katere lahko sodi tudi izvedba ritualov, medtem ko je Ešujeva naloga, da jih pospremi do njihovega cilja in vzpostavi komunikacijo med častilcem in orišami. Ešu in Ifa - Orunmila prav tako usmerjata svečenika, katere oriše, vključujoč prednike, mora častilec spoštovati in mu nudita potrebno modrost, da bi obvaroval svoje učence.

V Braziliji, kjer so oriše prisotne preko afro-brazilskih religij Candomble, Umbanda …, ki so mešanica s krščanstvom, obstaja zmotno mišljenje, da je Ešu suženj oriš in predstavlja ude telesa, medtem ko Ifa - Orunmila predstavlja glavo. To je povsem neresnično: vsak od njiju ima svojo lastno glavo, svoje lastne roke in noge. Čeprav delujeta kot komplementarna drug drugemu, je vsak od njiju povsem neodvisen in oba imata nepogrešljive funkcije. Poleg tega Ešu sodi med najpomembnejše oriše jorubskega panteona in nikdar ne bi mogel biti zgolj suženj: prav nasprotno, on je tisti, ki osvobaja oziroma daje aše drugih oriš.

Neutemeljeno je tudi prepričanje, da mora biti prva daritev namenjena Ešuju, da pomiri besnenje slabega. Dejstvo je, da se prva daritev nameni Ešuju zaradi ritualnega postopka: služi, da bi podprla vzpostavitev povezave med orunom (nebom) in ajejem (zemljo) in omogočila tok življenjske moči in ne zgolj Ešujevi kaprici na ljubo.

Pri brskanju po virih na internetu moramo biti zato zelo selektivni, saj je tam prisotnih mnogo informacij, ki so posledica pomanjkljivih podatkov, ki niso v skladu z izvornimi prepričanji jorubskega izročila.

 

Ešu zaradi pomembnosti med iniciacijo v Ifa - Orunmilaja stoji poleg slednjega, da bi na častilca delovala modrost Ifa - Orunmilaja in Ešujeve vrednote skupaj. V nadaljevanju bomo predstavili odu, ki ponazarja zvestobo med njima, ter pojasnjuje, zakaj se ljudje odločijo za britje glave:

Odu Ogbe-Irete (v jorubskem jeziku)

Pripovedovalec: Bàbáláwo Lawál Rùfíù

Ogbe Irete Nadaljevanje Ogbe Irete
Odu Ogbe-Irete (v jorubskem jeziku) :: Opis slike Odu Ogbe-Irete - 2. del (v jorubskem jeziku) :: Opis slike

 

Odu Ogbe-Irete (v slovenščini)

V nadaljevanju sledi slovenski prevod oduja Ogbe-Irete, zapisan z malimi tiskanimi črkami. Besedilo z velikimi tiskanimi črkami so komentarji in opažanja k dogodkom v pripovedi.

Pretvarjati se, da smo bolni, pretvarjati se, da smo mrtvi, da bi izvedeli, kdo bi objokoval našo smrt.

VDANOST IN ZVESTOBA, TEST PRIJATELJSTVA

Hoditi goli po mestu, da bi izvedeli, kdo bi bil tako darežljiv, da bi nam ponudil obleko.

POTRDITEV PRIJATELJSTVA IN VDANOSTI

Hoditi goli, kot zbeganci, spotakniti se ob vrv, da bi izvedeli, kdo bi nam priskočil na pomoč.

POTRDITEV PRIJATELJSTVA IN VDANOSTI

Divinacija je bila narejena Orunmilaju tistega dne, ko se je namenil spoznati, kdo ni njegov prijatelj .

NASVET

Vse oriše so bile Orunmilajevi prijatelji.

Orunmila je bil njihov prerok in želel si je izvedeti, kdo med njimi je resnično njegov vdan prijatelj.

VDANO IN ZVESTO PRIJATELJSTVO

Ifa je svetoval Orunmilaju, naj brž odide in čim prej naredi ebo. Orunmila je poklical svoje sinove in jih prosil, naj po mestu z igranjem na agogo lažno naznanjajo njegovo smrt. Orunmilajevi sinovi so se skladno z očetovimi napotki z agogojem odpravili v mesto.

USTVARIJO SE LAŽNE OKOLIŠČINE ZA TEST VDANOSTI PRIJATELJEV

Najprej so se podali k Obatalaju, da bi mu prenesli novico o Orunmilajevi smrti. Obatala jim je dejal, da želi nazaj ves efun, ki ga je bil podaril Orunmilaju.

BREZBRIŽNOST: OBATALA SE IZKAŽE BOLJ ZAINTERESIRAN ZA MATERIALNE DOBRINE KOT ZA PRIJATELJA

Odšli so tudi k Šangoju, da bi mu predali novico o Orunmilajevi smrti. Šango jim je dejal: »Mislil sem, da nikdar ne bo umrl in da bo za vedno ostal na Zemlji. Ker pa je umrl, želim, da mi vrnete vse edun-araje, ki sem mu jih bil poklonil v dar.«

BREZBRIŽNOST: ŠANGO SE IZKAŽE BOLJ ZAINTERESIRAN ZA MATERIALNE DOBRINE KOT ZA PRIJATELJA

Orunmilajevi sinovi so nato odšli k Ošun, prepevajoč sledeči napev: »Naš oče je odšel s te Zemlje, odšel je. Mi te pozdravljamo, Orunmila, božanski človek, ki nosi ebo. Naš oče je odšel.« Ošun, presenečena nad novico o Orunmilajevi smrti, je hotela, da naj ji vse ideseje, ki jih je imel pri sebi, vrnejo nazaj.

BREZBRIŽNOST: OŠUN SE IZKAŽE BOLJ ZAINTERESIRANA ZA MATERIALNE DOBRINE KOT ZA PRIJATELJA

Orunmilajevi sinovi so z igranjem na agogo obiskali domove vseh oriš in pričeli so se spraševati, če nemara katere od hiš niso izpustili. Tedaj so se spomnili, da še niso bili pri Ešuju. In podali so se tja. Ko so prispeli, so Ešuja obvestili o Orunmilajevi smrti. Ešuja je novica zelo razžalostila. In žalost ga je vodila, da je prosil, da mu, prijatelju v čast, obrijejo lase. Svoje dejanje je utemeljil rekoč, da je to storil zaradi smrti prijatelja in celo dodal, da je bil Orunmila njegov vir preživetja. Ešu si do tedaj nikdar ni obril las. Pričeli so ga briti – najprej so mu obrili desno stran glave in nato pričeli briti levo. Orunmilajevi sinovi, ki so bili pri dogajanju navzoči od samega začetka, so bili presenečeni nad Ešujevim neomajnim stališčem in svojemu očetu odhiteli sporočit, da je Ešu naročil, da mu zmočijo lase in jih obrijejo ter da se britje že odvija. Orunmila je sinove poprosil, naj se nemudoma vrnejo k Ešuju in mu povejo, da resnično ni umrl in da je bilo vse le šala. Dodal je, da naj tistemu, ki ga je bril, predlagajo, da naj Ešuju ne zliva več vode na glavo, temveč naj nanjo dane palmovo olje, da ga pomiri. Ko so Orunmilajevi sinovi prispeli k Ešuju, so ugotovili, da je le še na njegovem zatilju ostal pramen las.

EŠU IZRAZI BOLEČINO OB NOVICI O SMRTI ORUNMILAJA, NJEGOVEGA VELIKEGA PRIJATELJA

Tedaj se je Orunmila odločil, da z drugimi orišami spričo njihove nevdanosti ne bo več prijatelj, in da bo, po drugi strani, prijateljeval le z Ešujem, saj je on med vsemi orišami najbolj vdan in zvest prijatelj.