Duhovna skupnost Oriš - energij narave

Živimo z vrednotami

Ste v stiski? Vas mučijo vprašanja, na katera si ne znate odgovoriti?
Na religiozno neobremenjen način vam bomo skušali pomagati z nasvetom, kako doseči boljše počutje, boljše življenje.

Pišite nam >>>

 

 • Srečanja bodo do preklica potekala le v prostorih Duhovne skupnosti Oriš – energij narave, Bizeljska vas 20a, ali v najeti dvorani v Grobljah.
 • Vsa čaščenja, ki smo jih do sedaj izvajali v naravnem okolju, ostanejo. Svečenik – organizator festivala za Duhovno skupnost Oriš - energij narave, jih izvede ločeno v imenu skupine pred festivalom, na festivalu pa se za skupino dodatno izvede daritev oreščkov. Skupnost financira delo ašogunov in preliminarnih daritev.
 • Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da se dogodku pridružijo v meditaciji na svojem domu.
 • Ob vstopu v prostor si mora vsakdo razkužiti roke z razkužilnim sredstvom.
 • V zaprtem prostoru mora vsak udeleženec obreda nositi svojo zaščitno masko. Glede na to, da smo častilci energij narave, bi bilo zelo primerno nositi pralne maske.                                    Pri dogodkih na prostem nošenje mask ni obvezno, ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. V kolikor obstaja možnost, da se zaradi gibanja (ples oriš!) razdalja zmanjša, je nošenje mask potrebno.
 • V zaprtem prostoru je potrebno ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
 • V zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra.
 • Medsebojno sodelovanje svečenikov v obredu je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. Izjema so le nujna opravila med obredom (podaja bogoslužnih predmetov ipd.), ob tem je priporočljivo nošenje maske.
 • V zaprtem prostoru, kjer se eleguni in atokuni pripravljajo na obred, se mora upoštevati razdalja 1,5 metra. Zaradi narave priprav nošenje mask ob tem za elegune ni obvezno, za atokune pa je obvezno. 
 • Dovoljeno je bobnanje in petje. Tako na prostem kot v zaprtem prostoru morajo nastopajoči  upoštevati ustrezno varnostno razdaljo 1,5 metra. Nujna je uporaba zaščitnih prevlek za mikrofone, ki jih zagotovi Duhovna skupnost Oriš - energij narave. Vsaka pevka prejme svojega in ga zadrži ter po nastopu poskrbi za razkuževanje svoje prevleke.
 • Častilci naj ob prihajanju na čaščenje, oddajanju donacije, sprejemanju elementov obredne daritve hrane in podobno upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra in ob tem nosijo masko.                                                          
 • Ob zaključku dogodka v zaprtem prostoru se k vratom pomikajo najprej udeleženci, ki so bližje izhodu. Pri tem se od vrat čim prej oddaljijo in omogočijo nemoten prehod tudi drugim. 
 • Po vsakem dogodku je treba prostore temeljito prezračiti (vsaj 30 minut) in razkužiti.
 • Izvedba obreda sara je možna le ob najemu cateringa, ki zagotavlja varnost živil po sistemu HACCAP, v individualnem pakiranju. V kolikor to ne bo izvedljivo, udeleženci obreda sami poskrbijo za svojo prehrano. Skupnost na dogodkih nudi le sadje. Sicer prehranjevanja v templju ni.
 • Obred »E̟ ku inawo« (zahvala za vloženi trud in sredstva v pripravo sara obreda) se izvede le s tem izrekom in s simbolno gesto, ki z varnostne razdalje 1,5 metra posnema gladenje.
 • Obred »deliti daritev – obrok z orišo« na javnih dogodkih do preklica ni možen.
 • Udeleženci obredov poskrbijo za ustekleničeno vodo sami. Voda v Bizeljski vasi je odlične kakovosti, potrebujete le steklenico, v katero si jo natočite.
 • Vsi udeleženci obreda uporabljamo le zunanje sanitarije. Ob tem upoštevamo vse higienske predpise o umivanju in razkuževanju rok ter uporabi papirnih brisač. Za vse bo poskrbljeno na dogodku.

 

 

Ija Jasmina Awodiran Gbenga, zastopnica Duhovne skupnosti Oriš - energij narave