Geistesgesellschaft der Orischen - Energien der Natur

PROGRAM ZA LETO 2018

Dragi duhovni bratje in sestre, v nadaljevanju je program dogodkov Duhovne skupnosti Oriš – energij narave za leto 2018, da si lahko pravočasno vnesete datume med vaše siceršnje obveznosti. O urniku in programu dogodkov boste člani obveščeni tudi  v vabilih na posamezni dogodek.

  

 

1. november v Grobljah ob 18h– EGUNGUN FESTIVAL vodi ekipa Egungun svečenikov, ki pripravijo tudi skupinski sara skupaj s svojimi bližnjimi.

 

24. november v Grobljah ob 16h  FESTIVAL ORIŠ ŽIVLJENJA, vodi skupina Ire, ki ima tudi skupinski sara.

 

15. december – FESTIVAL CIKLUSOV – vodi Sonja Egberoungbe z ekipo.